General Physicians Doctors in Karimnagar

General Physicians

Dr. Anjaneyulu N. (M.B.B.S, FC, GP)

#2-7-390, Mukarampura, Karimnagar

Ph.No. 0878-2245183 Cell: 98499 03776

Dr. Aruna kumari (M.B.B.S, FC, GP)

Abhilasha Nursing Home, Civil Hospital road, Karimnagar

Ph.No. 0878-231722 Cell: 98499 02428

Dr. Faher Khan (M.B.B.S, FC, GP)

C/O. Dr. Abhida Bhanu, Opp: Aslama Masjid, Karimnagar

Ph.No. 0878-2242593

Dr. Gopal Redddy (M.B.B.S, FC, GP)

Srinivasa Clinic, Behind civil Hospital, Karimnagar

Ph.No. 0878-2232534 Cell: 98493 29798

Dr. Hanmantha Rao Chennamaneni (B.sc, M.B.B.S, FC, GP)

#2-10-1198, Chaithanyapuri, Karimnagar

Ph.No. 0878-2253318 Cell: 98490 18120

Dr. Khudaija Khatoon (M.B.B.S, FC, GP)

K K Maternity Nursing Home, Civil Hospital Road, Karimnagar

Ph.No. 0878-2243038 Cell: 98490 59772

Dr. Komuraiah (M.B.B.S, FC, GP)

Devunoori Hospital, Karimnagar

Ph.No. 0878-2222681 Cell: 98491 69249

Dr. Krishan koppula (M.B.B.S, FC, GP)

Karimnagar to Hyderabad Raod, Laxminagar, Karimnagar